Puheenjohtajan näkökulma

Mitä TIE voi tarjota?

Alla on lyhyesti tiivistettynä miten minä näen sekä THTH:n puheenjohtajan roolissa TIE-hankkeen.

TIE-hankkeessa yhtenäistetään käytännöllisellä tavalla yritysten välistä tiedonsiirtoa. Hankkeen tuotoksena syntyy pysyvä tiedonsiirron toimintamalli, jossa on sovittu tiedon rakenne ja tiedonvaihtotavat, sekä työkalut näiden testaamiseen. Yhteisen toimintamallin etuna on sen pysyvyys – tällöin tiedonsiirron rutiineja voidaan automatisoida sekä yritysten välillä että yritysten sisällä. Yhteisellä toimintamallilla ohjataan paremmin myös tiedonsiirron teknisten ratkaisujen toimittajia.

Hankkeessa on mukana merkittävä joukko suomalaisia teollisuuden yrityksiä, veturina toimii metsäteollisuus. Hankkeeseen osallistuvat yritykset vastaavat omalla työpanoksellaan ja toimittamillaan käyttötapauksilla (use-caset) hankkeen onnistumisesta. TIE-hanke on saanut positiivisen vastaanoton sekä teollisuuden yritysten että järjestelmätoimittajien puolelta. Odotamme hankkeen osallistujamäärän kasvavan, kun käytännön tuloksia alkaa syntyä.

THTH ry seuraa ja tekee yhteistyötä kansainvälisten teollisuuden standardisoimistahojen kanssa. TIE-hanke suoritetaan kansainväliset ja kansalliset standardit huomioon ottaen. Tietoturvaan ja tiedon omistajuuteen liittyvät kysymykset huomioidaan hankkeessa teollisuuden yhteisten toimintamallien ja sopimusten mukaisesti. THTH ry sitoutuu toteuttamaan hankkeen yhdessä sovitun suunnitelman mukaisesti sekä vastaamaan projektin jälkeen lopputulosten ylläpidosta ja jatkokehityksestä.

Matias Weckström

THTH:n puheenjohtaja, Andritz Oy